Holmbergs el

Elrevision - Västerås, Sala & Enköping

Elinstallationer i fastigheter och industriverksamhet måste installeras och underhållas på rätt sätt för att vara säkra. Med en elrevision eller elbesiktning kontrollerar du att elinstallationerna är säkra för både person och egendom och söker du ett serviceavtal så erbjuder vi IN Elkontroll. Läs mer här nedan.

Elrevision

Elbesiktning

IN Elkontroll

Vi utför revision av elen i din fastighet i Västerås, Sala & Enköping

Som innehavare av en fastighet eller elanläggning i stort är du ansvarig för elen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Enligt ELSÄK-FS 2022:3 ska du till exempel upprätta en rutin för hur kontrollerna av din elanläggning ska utföras. 

När du anlitar Sören Holmbergs El för en elrevision i Västerås, Sala eller Enköping kan du lita på att vi utför kontrollerna på ett fackmannamässigt sätt.

Elbesiktning i Västerås, Sala & Enköping – för säkerhets skull.

För en trygg framtid erbjuder vi elbesiktning i Västerås, Sala & Enköping med omnejd för stora som små elanläggningar. En elanläggning behöver genomgå en elbesiktning med jämna mellanrum då den åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju äldre din elanläggning är, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador på människor och egendom – chansa inte, kontakta oss idag!

En el-besiktning i Västerås, Enköping eller Sala med omnejd innefattar flera delar, såsom visuell inspektion av elinstallationer, mätning av jordfelsbrytarens funktion, kontroll av kabeldragningar och anslutningar samt provning av brandvarnare. Vid avslutad elbesiktning så levererar vi en rapport med eventuella brister, rekommendationer för åtgärder och förslag på förbättringar.

IN Elkontroll

Vi erbjuder Serviceavtal för elanläggningar oavsett storlek.
Avtalet med går ut på att en Elinstallatör systematiskt ser över elanläggningen så att den bland annat ger ”nödvändig säkerhet för personer och egendom”.

I IN Elkontroll ingår bland annat kontrollpunkter för:

1. Vi hjälper dig att upprätta en rutin som är ett föreskriftskrav för dig som innehavare.

2. Statuskontroll av elanläggningen, här söker vi fel som kan orsaka skador på personer och sakskador.

3. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller de elsäkerhetsmässiga kraven.

4. Vi lämnar förslag på energibesparande åtgärder.

läs mer om elbesiktningar här.

 

Akuta fel - behöver du hjälp idag?
Ring oss

Vi har lång erfarenhet av elinstallationer och har stor kunskap för både mindre och större kundanläggningar. Med korta inställelsetider vid akuta fel.

Besöksadress: Lillebergsgatan 6, Enköping
Besöksadress: Rönnbergagatan 10, Västerås

Postadress: Ragnar Lodbroks Väg 21, 723 55 Västerås

Telefon: 070-621 02 01
E-post: info@holmbergs-el.se